onsdag 3 februari 2010

Minkarna behöver din hjälp!

Fler än 1,5 miljoner minkar lever på olika pälsdjursfarmer i Sverige, där de bor parvis i en nätbur med en yta på 0,5 kvadratmeter. Detta är helt oacceptabelt anser vi i Djurens Rätt, och får medhåll av EU:s experter, Jordbruksverket och Sveriges veterinärer som säger att minkens nuvarande bostad inte ens uppfyller miniminivån för hur en dräglig minkbostad ska se ut.

Minken vill nämligen kunna röra sig över stora ytor (ett revir kan vara mellan en och sex kilometer långt), den vill ha vatten att simma i samt möjlighet att klättra och jaga. Dessutom är den ett ensamlevande djur som endast umgås med andra minkar under parningen och när den vårdar sina ungar, men som sagt så tvingas den på farmerna att leva nära inpå en annan mink under hela sitt (korta) liv. Läs gärna mer om minkar och om Djurens Rätts syn på pälsindustrin här. Där hittar du även källhänvisningar och annat som jag inte har med i detta inlägg.

Det är hög tid att vi i Sverige förbjuder all form av pälsdjursfarmning, då detta är något som dels synes vara helt onödigt i ett modernt samhälle (vi behöver inte längre klä oss i djurpälsar för att inte frysa) och dels leder till en onaturlig och plågsam existens för miljontals djur varje år, enbart i vårt "lilla" land som dras med myten om världens bästa djurskydd. I länder som Storbritannien, Irland och Österrike har förbud redan införts. Vill du att vi i Sverige ska följa deras exempel så kan du hjälpa oss genom att skriva under vår namninsamling här.

Du kan också hjälpa oss att sprida information till andra genom att skriva ut våra nya bostadsbytes-lappar. Sätt sedan upp dem i trappuppgångar, anslagstavlor och på andra ställen där du tycker att de passar! Klicka på denna länk för att komma till en pdf-fil där lapparna finns redo för att skrivas ut.

Foton: Djurens Rätt

PS: Om du befinner dig i Gävle och hellre vill skriva under en fysisk lista så kan du besöka någon av följande butiker där våra listor finns utlagda: Alternativboden Lyktan (på Berggrenska Gården), Söders Zoo eller Gävleborgs Zoo (i centrum).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar